VAT w Hiszpanii – najważniejsze informacje jeśli prowadzisz kobiecy biznes

Podatek VAT w Hiszpanii obowiązuje od 1986 roku, czyli od kiedy Hiszpania stała się częścią Unii Europejskiej. W tym kraju podatek VAT nosi nazwę IVA, czyli impuesto sobre el valor añadido. Podstawowa stawka VAT w tym kraju to 21%. Obejmuje wszystkie produkty oraz usługi, których nie obejmują stawki zmniejszone 10% i 4%, a także stawka zerowa.

W Hiszpanii dostępne są trzy formaty numerów identyfikacyjnych VAT. Każdy z tych formatów składa się z 9 znaków i jednej albo dwóch liter. Litery mogą występować na początku, na końcu lub zarówno na początku, jaki i na końcu tego numeru identyfikacyjnego. Jeśli chodzi o oznaczenia wewnątrzwspólnotowe VAT UE, to kod Hiszpanii oznaczany jest ES.

VAT w Hiszpanii – jakie są wymogi?

Faktura VAT w Hiszpanii musi zostać wystawiona w momencie dostawy towarów osobom, które nie są podatnikami. W przypadku, gdy klient jest podatnikiem, faktura VAT w Hiszpanii może być  wystawiona do szesnastego dnia miesiąca, który następuje po dokonaniu dostawy. W Hiszpanii faktury VAT w Hiszpanii musi się przechowywać przez 4 lata.

Faktura VAT w Hiszpanii musi zawierać (przynajmniej) następujące informacje:

 • data wydania oraz data transakcji (w przypadku, gdy są różne);
 • unikalny numer;
 • numer VAT dostawcy;
 • kompletny adres dostawcy oraz klienta;
 • całkowity opis dostarczonych usług albo szczegóły odnoszące się ilości lub liczby towarów;
 • ceny jednostkowe;
 • szczegółowe informacje dotyczące wszelkich udzielonych rabatów;
 • wartość netto dostawy, która podlega opodatkowaniu;
 • zastosowane stawki VAT;
 • kwota podatku VAT w podziale na stawki;
 • łączna kwota brutto faktury.

Działalność gospodarcza w Hiszpanii – progi VAT-u

Stawka VAT w Hiszpanii o wysokości 10% ma zastosowanie w następujących gałęziach ekonomii:

 • wybrane artykuły spożywcze, wybrane napoje bezalkoholowe;
 • zapasy wodne,
 • wybrane produkty farmaceutyczne,
 • wybrane urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych,
 • transport pasażerski na terenie Hiszpanii, a także transport wewnątrzwspólnotowy oraz międzynarodowy, który odbywa się drogami, koleją oraz wodami śródlądowymi
 • usługi restauracyjne, cateringowe, jedzenie na wynos, bary, kawiarnie, kluby nocne;
 • wstęp na amatorskie imprezy sportowe oraz na niektóre wydarzenia kulturalne;
 • kwiaty cięte, rośliny służące do produkcji żywności, zaopatrzenie rolnicze;;
 • wybrane prace budowlane w nowych budynkach, niektóre remonty oraz naprawy prywatnych mieszkań;
 • oczyszczanie ścieków, zbiórka odpadów domowych, wybrane usługi socjalne;
 • zakwaterowanie w hotelach;
 • niektóre mieszkania socjalne. 

Stawka VAT w Hiszpanii 4% ma zastosowanie w poniższych przypadkach:

 • wybrane artykuły spożywcze;
 • wybrane produkty farmaceutyczne oraz urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych;
 • niektóre książki, gazety i czasopisma;
 • niektóre mieszkania socjalne;
 • wybrane usługi socjalne;
 • wybrane usługi opieki domowej;
 • wybrane prace budowlane w nowych budynkach.

Zerowy podatek VAT w Hiszpanii ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • transport wewnątrzwspólnotowy oraz międzynarodowy drogą powietrzną, a także morską;
 • opodatkowanie niektórych złotych monet oraz sztabek złota.

Więcej informacji: https://biuroksiegowewhiszpanii.pl/