Prawa kobiet- jak zmieniały się w czasie?

prawa kobiet

Wiele kobiet wprost nie wyobraża sobie czasów, kiedy jedyną, życiową rolą kobiety było pozostawać uległą gospodynią domową. A jednak, w historii już był czasy, kiedy kobiety naprawdę nie miały nic do powiedzenia, nie miały prawa głosu i odnoszono się do nich w sposób lekceważący. Trzeba było przejść długą drogę do tego, aby mogły osiągnąć takie prawa, jakie mają obecnie, szczególnie w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Nadal są bowiem miejsca na świecie, gdzie prawa kobiet nie są respektowane, a społeczeństwo dopuszcza do głosu tylko i wyłącznie mężczyzn. Jak zmieniały się prawa kobiet w czasie? Jak długą drogę trzeba było pokonać, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym kobiety są obecnie?

Kobieta w czasach średniowiecza nie miała zbyt wiele do powiedzenia

Prawa kobiet kiedyś i dzisiaj bardzo się od siebie różnią. W średniowiecznych czasach, a właściwie aż do wieku XIX, kobiety nie mogły same o sobie decydować. Najpierw były traktowane jako własność rodziców, a następnie przechodziły na utrzymanie męża, o wyborze którego również nie mogły decydować same. Ich życiowa rola została sprowadzona do jednego- rodzenie i wychowywanie dzieci, a także opieka nad domem oraz mężem. Niestety, nie okazywało się kobietom żadnego szacunku i w ogóle nie brało się ich pod uwagę. Pomijane były przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, nawet tych, które bezpośrednio ich dotyczyły. Same też nie miały możliwości okazania sprzeciwu, nawet jeśli były ofiarami agresji czy złego traktowania ze strony męża. W tamtych czasach małżeństwo było bowiem czymś nierozerwalnym.

Trudny okres przemian

Czas przemian rozpoczął się dość późno w historii, gdyż dopiero przed I wojną światową. Wówczas wytworzył się ruch sufrażystek, które zaczęły walczyć o prawa kobiet. Tak naprawdę, dopiero po wojnie przyszedł czas na zmiany formalne, wtedy też także i w Polsce, w 1918 roku kobiety otrzymały prawa obywatelskie. Od teraz kobiety miały prawa wyborcze, mogły też zasiadać w parlamencie. Natomiast pierwszym państwem na świecie, które przyznało kobietom prawa była Nowa Zelandia.

Zmiany historyczne to jedno, ważne jest jednak to, jak kształtuje się świadomość społeczeństwa, a także świadomość samych kobiet. Na takie zmiany potrzeba bowiem więcej czasu. Pomimo tego, że kobiety miały już swoje prawa, często same niechętnie się udzielały czy podejmowały autonomiczne decyzje. Przestraszone wolały wracać do swojej bezpiecznej, ugruntowanej pozycji w domu, gdyż to zawsze było w pełni akceptowalne społecznie. Dopiero po wielu latach coraz śmielej zaczęły walczyć o swoje wykształcenie, a także o możliwość wykonywania pracy zarobkowej poza domem. Obecnie- można mówić o równouprawnieniu, chociaż w praktyce można znaleźć wiele przykładów dalszej dyskryminacji pod względem płci, zarówno jeśli chodzi o dostęp do niektórych zawodów, jak i to, w jaki sposób kształtują się zarobki kobiet i mężczyzn, którzy znajdują się na takich samych stanowiskach i wykonują takie same zadania. Ciągle jest więc sporo do zrobienia w tej kwestii, także pod względem kształtowania świadomości społeczeństwa.

Artykuł przygotowany we współpracy z: https://www.smr-law.at/pl/